Προπονήσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:00 – 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:00 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00 – 19:00