Προπονήσεις

Προπονητής :

Βαλσάμης Νίκος

ΤΡΙΤΗ

19:00 – 20:15

ΠΕΜΠΤΗ

17:45 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:15