Προπονήσεις

Προπονητής :

Τσίμπος Παναγιώτης

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:30 – 18:45

ΤΡΙΤΗ

18:00 – 19:15

ΠΕΜΠΤΗ

19:00 – 20:15