Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΤΡΙΤΗ

19:15 – 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:30 – 17:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 – 18:45