Προπονήσεις

Προπονητής :

Τσίμπος Παναγιώτης

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:45 – 20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:30 – 17:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:15