Προπονήσεις

Προπονητής :

Οικονομίδης Γιώργος

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:45 – 20:00

ΤΡΙΤΗ

18:45 – 20:00

ΠΕΜΠΤΗ

17:45 – 19:00