Προπονήσεις

Προπονητής :

Βαλσάμης Νίκος

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:30 – 18:45

ΤΡΙΤΗ

17:30 – 18:45

ΠΕΜΠΤΗ

19:00 – 20:15