Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΤΡΙΤΗ

16:45 – 18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:45 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:15 – 17:30