Προπονήσεις

Προπονητής :

Οικονομίδης Γιώργος

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:30 – 18:45

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:45 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:45 – 20:00