Προπονήσεις

Προπονητής :

Οικονομίδης Γιώργος

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:15 – 17:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:30 – 17:45

ΠΕΜΠΤΗ

16:30 – 17:45