Προπονήσεις

Προπονητές :

Τσιμπός Παναγιώτης & Βαλσάμης Νίκος

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:45 – 18:45