Προπονήσεις

Προπονητής :

Βαλσάμης Νίκος

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:30 – 17:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:45 – 17:45