Προπονήσεις

Προπονητής :

Τσιμπός Παναγιώτης

ΤΡΙΤΗ

17:00 – 18:00

ΠΕΜΠΤΗ

16:45 – 17:45