Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΤΡΙΤΗ

18:00 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:00