Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:30 – 17:30

ΠΕΜΠΤΗ

16:45 – 17:45